Kara Kalem: Distopik Romanlar

Geleceğe Not > Yazılar > Makaleler > Kara Kalem: Distopik Romanlar

post cover

Kara Kalem: Distopik Romanlar

  • Yazar: Mümin Gülmez 
  • Category: Makaleler 
  • Yorumlar (0) 

İnsan yapısı gereği genellikle güzeli, iyiyi, umut verici bir yarını düşünür. Kurduğu hayaller olumlu düşüncelerle bezenir. Sağlıklı bir akıl; hiçbir neslin tükenmesini, su kıtlığı yaşanmasını, arka arkaya dünya savaşlarının çıkmasını, kültürlerin yok olmasını, inanç özgürlüğünün ortadan kaldırılmasını ve bunun gibi fikirleri beslemez.

Bazı düşünür ve yazarlar yaşadıklarının toplamından, dünyanın bu güne kadar tecrübe ettiklerinden birtakım öngörülerde bulunmuşlardır. Bu öngörüde bulunanlardan bazıları, özellikle toplumların otoriter – totaliter bir devlet modeli ya da benzer bir başka baskıcı sistem altında yönetilmesi düşüncesi üzerine durmuşlardır. Distopya ya da distopik olarak tanımlanan bu düşünce yapısı modern toplumu bekleyen olumsuz geleceği ve hayatı anlatır. Bu yazımızda bu tür konuları ele alan önde gelen kitapları listeledik.

Cesur Yeni Dünya – Aldous Huxley

  • İnsanların kuluçka makinelerinde üretildiği, anne baba olmanın yasak olduğu ve uykularında nasıl yaşaması gerektiği eğitilerek talimatlarla yaşatıldığı bir dünya.

Fahrenheit 451 – Ray Bradbury

  • Görevleri kitapları yakmak olan itfaiyeciler bu görevi asla sorgulamazlar ve bunu yanında kitap bulundurmak, düşünmek kesinlikle yasaktır. Televizyon sayesinde beyin yıkayan, insanları istediği gibi yönlendiren baskıcı bir yönetim vardır. Kitap ismini Kağıdın yanma derecesi olan 451 Fahrenheit’dan almıştır.

Bin Dokuz Yüz Seksen Dört – George Orwell

  • Sovyet Rusya’ya bir eleştiri niteliğinde olan bu kitap, totaliter rejimlere karşı düşünceleri yansıtır. Büyük Birader olarak adlandırılan kişinin otoritesiyle toplum hiyerarşik bir düzende üçe bölünmüştür. Tabi ki düşünmek ve okumak burada da suçtur.

Biz- Yevgeni İvanoviç Zamyatin

  • İnsan bireysellikten ve doğadan soyutlanarak biz haline getirilmiştir, isimler kenara bırakılıp herkese bir sayı verilmiştir. Özgürlük o kadar uzak bir kelimedir ki insanlar herkesin her an görebildiği saydam evlerde yaşarlar.

Damızlık Kızın Öyküsü- Margaret Atwood

  • Kadınların sadece doğum yapmak, çocuk bakmak ve erkekleri memnun etmek için var olduğu bir toplumu anlatır.

Mülksüzler – Ursula K.Le Guin

  • İki ayrı gezegende geçen kitap yönetildiği gezegenlerin eylemlerinden ismini alır. Anarres gezegenin adı anarşizmden gelirken, Urras isimli diğer gezende kapitalizm hakimdir. Eserde kapitalizmin sert eleştirisi vardır.

Hayvan Çiftliği

  • George Orwell’in mecazi bir dille yazdığı, fabl tarzındaki siyasi bir hiciv romanıdır. Bir çiftlikte yaşayan hayvanlar, kendilerini sömüren insanlara başkaldırıp çiftliğin yönetimini ele geçirir. Amaçları daha eşitlikçi bir topluluk oluşturmak olsa da insanlardan daha baskıcı, daha acımasız bir diktatörlük kurarlar.

Geleceğe Not

Her hafta yeni bölümlerle yayın yapan podcast kanalı.