Distopya özellikle devletlerin halkın özgür düşüncesi ve hayatı üzerinde kontrolü ele geçirdiği yönetim sitemlerini konu alan bakış açısıdır. Bu yönetim sisteminde sürekli bir otorite hakimdir ve totaliter bir baskı insan hayatının her noktasında kendini gösterir.