Birbirinden İlginç Fobiler

Geleceğe Not > Yazılar > Makaleler > Birbirinden İlginç Fobiler

post cover

Birbirinden İlginç Fobiler

  • Yazar: Mümin Gülmez 
  • Category: Makaleler 
  • Yorumlar (0) 

Kimi zaman bir savunma mekanizmasının sonucu, kimi zamansa bilinmezliğin getirdiği uyarı hali olan korkularımız, günlük hayatımızı olumsuz yönde etkilemeye başladığında fobi haline dönüşebiliyor. Fobi belirli nesneler veya durumlar karşısında duyulan olağan dışı güçlü korku, yılgı olarak tanımlanıyor. Yunanca kökenli olan ‘Phobos’ kelimesi dilimize Fobi olarak geçmiştir ve Phobos, Yunan mitolojisinde korku tanrısıdır.

Çevremizdeki insanlardan en çok duyduğunuz ve gördüğünüz fobiler; örümcek fobisi, yükseklik fobisi, kapalı alan fobisi, topluluk önünde konuşma fobisi gibi fobilerdir. Bu fobilerin içinde öyleleri vardır ki duyunca insanı hayrete düşürebilir.

Anatidaefobi: Kişinin bir ördek tarafından izleniyor olma korkusu olarak tanımlanan kurmaca bir korkudur. 

Agirofobi: Caddelerden ya da caddelerde karşıdan karşıya geçmekten korkmadır.

Tripanofobi: İğne ve enjektör gibi nesnelere karşı aşırı hassasiyet ve korku durumudur. Bu objelere karşı tepki olarak endişeler, korku nöbetleri yaşanmaktadır.

Eisoptrofobi: Kişi, kendisinin ya da bir başkasının yansımasını aynada görünce gerilmeye başlar. Kısaca aynaya bakma korkusu olarak tanımlanabilir.

Geletofobi: Kişinin kendisine gülünmesinden veya dalga geçilmesinden korkması halidir.

Atelofobi: Kişinin herhangi bir kusura sahip olmaktan korkmasıdır. Bu kişilerde aşırı mükemmeliyetçilik özelliği vardır.

Fobofobi: Bu kişiler yeni korkular edinmekten korkarlar. Başka bir değişle korkudan korkmaktır.

Manyofobi: Psikolojik sorunlar yaşamış insanlarda görülen delirme korkusu olarak tanımlanabilir.

Ranidafobi: Kara ve su kurbağası korkusu olarak kabul edilen bir fobidir.

Hippopotomonstrosesquippedaliophobia:  En uzun fobi kelimesi olup kelimenin uzunluğunun tersine, uzun kelimelerden korkma halidir.

Haptofobi: Bu fobi genellikle cinsel saldırı korkusu ile ilişkilidir ve dokunmaktan veya dokunulmaktan korkma fobisidir.

Ksantofobi: Sarı renge duyulan tedirginlik ve korku halidir.

Obesofobi: Kalorifobi olarak da adlandırılan kilo almaktan korkma fobisidir.

Kronofobi: Zaman kavramına veya onunla ilgili kavramlara karşı duyulan korkudur. 

Pogonofobi: Sakallardan veya sakallı kişilerden korkma durumudur.

Filemafobi: Öpücük fobisidir. Bu kişiler öpmekten veya öpülmekten hoşlanmazlar.

Halitofobi: Bu fobi kötü nefes fobisi olarak tanımlanır. Obsesif kompülsif bozukluk yaşayan kişilerde görülmesi muhtemeldir.

Ksilofobi: Ormanlardaki ağaçlardan, ormandan ve tahtadan bile korkulmasıdır.

Globofobi: Patlayacağı korkusuyla bir balona dokunmaktan, hissetmekten veya yaklaşmaktan korkulmasıdır.

Pediofobi: Oyuncak bebeklerden korkulmasıdır. Hatta bu kişiler robotlardan veya vitrin mankenlerinden bile korkabilirler. 

Cherofobi: Kişinin mutlu olmaktan olumlu duygular hissetmekten çekinmesi halidir.

Hipnofobi: Sıklıkla kabus gören kişilerde rastlanılan bu fobide uykudan korkulur.

Pentherafobi: İnsanların kaynanalarının, hayatlarına fazla müdahale etmesinden korkmasıdır. 

Koumpounophobia: Kıyafetlerin düğmelerinden korkmak anlamına gelen bir fobidir.

Gametofobi: Kişinin evlenmekten, evli olma halinden korkma durumu olarak tanımlanabilir.

Peladofobi: Kel kişilerden veya kelleşmekten korkma durumudur. 

Aritmofobi: Sayılarla ya da matematiksel bir durumla uğraşmaktan korkmadır.

Nomofobi: Bu fobiye sahip olanlar telefonu yanında olmadan dışarıya çıktıklarında kendini tedirgin hissedebilir ve bu durumdan oldukça korku duyarlar.

Tripofobi: Yüzeylerde bulunan birbirine yakın halde konumlanmış delikler nedeniyle korku ve endişe duyulmasıdır.

Triskaidekafobi: Batıl inançta 13 sayısının uğursuz olduğunu düşünen kişiler bu sayıdan korkarlar.

Gefirofobi: Köprülerden korkulmasıdır. Bu fobiye sahip olanlar gerekmedikçe köprülerden geçmezler.

Tafefobi: Diri diri gömülme korkusudur. Bu kişiler öldükleri sanılarak gömülmekten korku duyarlar.

Geleceğe Not

Her hafta yeni bölümlerle yayın yapan podcast kanalı.