Arşiv:Tasarım

Geleceğe Not > Yazılar >

post cover

Renk Cümbüşünde Yaşamak

Renk; bakılan herhangi bir varlığın göz merceğine yansımasıyla birlikte oluşturduğu duyum, algılama biçimi. Çocukluğumdan beri merak ederim. Aynı nesneye, aynı açıyla, aynı anda bakan iki insan için görünen renk aynı mıdır diye. Tıbben aynı olduğu biliniyor fakat bazen farklı düşüncelere kapılıyorum. Sevilen ya da sevilmeyen renkler diye bir ayrım söz konusu ise farklı algılıyor olunamaz […]

post cover

Evlerin Şık Elbiseleri

İnsanın yaradılışı neticesi rahatı arayışından ötürü ortaya çıkmış bir nesne. Öyle ki tarihi neredeyse insanlık tarihiyle aynı. İlk olarak Hayvan postları kullanılsa da sonraları boyutlarının yetmediği düşünülüp yünlerinden daha büyük yaygılar dokunmuş. Orta Asya Türkleri tarafından üretilen bu halılar kavimler göçünün de etkisiyle tüm dünyada kullanılmaya başlanmış. Bulunan en eski arkeolojik halı ise İran üretimi […]

post cover

Eklektik Stil ve Özgürlük Hissi

Her insanın doğumundan itibaren yıllar içinde oluşturduğu estetik bir algı var. Yaşadıkça şekillenen bir birikim. Vintage diye bir kelime var. Günümüzde sıkça kullanılıyor, ki bunun sebebi geçmişin güzelliğine duyulan özlem bence. Geleceğin bilinmezliğindense geçmişin zarafeti cezbediyor belki de kim bilir? Belki minik bir garanticiliktir sebebi, geleceğin hatalarındansa geçmişin telafisi yapılmış sonuçlarına odaklanmaktır. Türkçe karşılığı bağ […]

post cover

Adaptasyon – Aktif Form

Tek bir çözümle birden fazla işlevi gerçekleştirin… Doğadaki formlar gelişir ve işlevselliklerini geliştirir. Bir akarsuyun bile yatağının zaman içinde değiştiğini görebilirsiniz. Sürekli gelişme, birden fazla görevi yerine getirmeye yardımcı olur ve zamanla bir organizmayı doğal yaşam alanına daha uygun hale getirir.

post cover

Adaptasyon – Dağılım veya Bağlılık

Bağlama dayalı olarak stratejik yatırım yapın… Organizmalar üreme stratejilerinde çeşitlilik gösterirler. R-tipi organizmalar, genellikle öngörülemeyen bir şekilde değişen koşullarda, büyük miktarlarda yavru üretirken; K-tipi organizmalar, genellikle daha kararlı koşullarda, az sayıda yavru üretirler.

post cover

Ruhun Dokunuşları

Hani olur ya bazen kaçmak isteriz olduğumuz yerden, bunun sebebi bazen varoluşsal sancılar olur bazen yaşamak arzusu, çoğu zaman da iş stresi. Bazense minik bir mola sadece…

post cover

Adaptasyon – Çekinik Genler

Özünüzü farklı şekillerde ifade edin. Bir türün genomu, yani kalıtsal özellikler için spesifik DNA sekansları, düşük doğrulukla çoğaltıldığında, bireyler arasında büyük fiziksel farklılıklar ortaya çıkar. Ve bu durumda ortaya çıkan kalıtsal özelliklere “çekinik” özellik denir. Köpekler, çok çeşitli fiziksel özelliklerin ve evcilleştirilmelerinin bu kadar kısa döneminde nasıl olabildiğini açıklayan, “çekinik genom” a sahip bir türdür.

post cover

Adaptasyon – Seçici Baskılar

Değişime açık olmak her zaman içeriğe daha iyi uyum sağlar. Yiyecek temini ve iklim gibi faktörler, dinamik bir çevre koşulu oluşturur. Ve yeni şartlara daha iyi uyması için nesiller boyunca değişime uğrayarak yeni şartlara adapte olan türler doğal seçime katkıda bulunurlar. Galapagos Adaları‘nda belirli bir gıda türüne uygun, her birinin kendine özgü bir gaga şekli […]

post cover

Adaptasyon – Değişime Hazır Ol!

Değişken bir dünyadayız ve burada hayat var. Hayatın olduğu her yerde ise çeşitlilik ve bunun getirdiği yeni durumlar vardır. En başarılı organizmalar alışkın olmadıkları bu yeni durumdaki çeşitli güçlüklere adapte olabilir ve zamanla kendilerini geliştirebilirler.

post cover

Yaşam İçin Tasarım, Başlarken

Öncelikle söylemekte fayda var ki, bu yazı dizisi bir reçete değil, ama deneyebileceğiniz bir kaç öneriyi içeriyor olacak. Projenizin, işinizin veya hayatınızın zorluklarını düşünün. İyileştirmeye ihtiyacınız olan nokta İletişim ile mi ilgili? Çevre veya imkanla mı? Peki ya organizasyon? Pazarlama? İmalat? Teknoloji entegrasyonu? En sezgisel bağlantıları kurabilmeniz için, 4 kategoride zorluklara karşı hangi soruları sormamız […]

Geleceğe Not

Her hafta yeni bölümlerle yayın yapan podcast kanalı.